2023


Kontrola 1/2023

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Przedmiot kontroli: Sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia, zakresu świadczonych usług dla obiektu hotelarskiego rodzaju Camping Obora**.

Termin kontroli: 23.02.2023 r.

Kontrola 2/2023

Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego w Raciborzu

Przedmiot kontroli: Ocena stanu technicznego basenu otwartego przy ul. Markowickiej 1

Termin kontroli: 21.03.2023 r.

Kontrola 3/2023

Podmiot kontrolujcy: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Przedmiot kontroli: Ocena stanu sanitarnego obiektu - Ogródek Jordanowski

Termin kontroli: 06.04.2023 r.

Kontrola 4/2023

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu

Przedmiot kontroli: Kontrola sanitarna Krytej Pływalni H2Ostróg

Termin kontroli: 27.04.2023 r.

Kontrola 5/2023

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu

Przedmiot kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń doraźnych zawartych w protokole kontroli z dnia 27.04.2023 r

Termin kontroli 23.05.2023 r

Kontrola 6/2023

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Raciborzu

Przedmiot kontroli: Ocena stanu sanitarnego obiektu - Basen Obora

Termin kontroli: 28.06.2023 r.

Kontrola 7/2023

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Ispektorat Sanitarny w Raciborzu

Przedmiot kontroli: Kontrola jakości wody na basenie Obora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach .

Termin kontroli: 04.07.2023 r.

Informacja wytworzona przez:
Paweł Król , w dniu:  23‑02‑2023 14:11:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Magdziarz
email: fin2@osirraciborz.pl
, w dniu:  23‑02‑2023 14:11:12
Data ostatniej aktualizacji:
24‑07‑2023 12:16:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie