Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-07.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Wyglenda, administracja@osirraciborz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 415 37 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna. Kryta Pływalnia H2Ostróg w Raciborzu, ul. Zamkowa 4

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem Krytej Pływalni H2Ostróg są 4 miejsca parkingowe (szersze niż standardowe) wybrukowane kostką, pomalowane na niebiesko z białymi oznaczeniami znajdujące się przy głównym wejściu na obiekt Krytej Pływalni.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście dla osób niepełnosprawnych może odbywać się głównym wejściem.

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa

Winda dla osób z niepełnosprawnośćiami znajduje się za wejściem głównym do budynku Krytej Pływalni H2Ostróg. Winda jest ogólnodostępna.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami.

Na każdym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W strefie mokrej dla klientów Krytej Pływani H2Ostróg udostępniona jest szatnia dla osób z niepełnosprawnościami z dodatkowo przystosowanym prysznicem. Przenośna winda jest także możliwa do zastosowania dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, które chcą się przedostać z plaży do niecki sportowej. Windę można zamontować na torze nr 1 przy drabinkach od strony niecki rekreacyjnej.

 

Dostępność architektoniczna. Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu, ul. Zamkowa 4

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem Krytej Pływalni H2Ostróg znajdują się 4 miejsca parkingowe (szersze niż standardowe) wybrukowane kostką, pomalowane na niebiesko z białymi oznaczeniami znajdujące się przy głównym wejściu na obiekt Krytej Pływalni. Stadion znajduje się w jednym kompleksie obiektów przy ul. Zamkowej 4.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby mogą skorzystać z toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami znajdujących się w budynku Krytej Pływalni H2Ostróg, która znajduje się w jednym kompleksie obiektów przy ul. Zamkowej 4.

Dostępność architektoniczna. Kręgielnia, ul. Zamkowa 4

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem Krytej Pływalni H2Ostróg są 4 miejsca parkingowe (szersze niż standardowe) wybrukowane kostką, pomalowane na niebiesko z białymi oznaczeniami znajdujące się przy głównym wejściu na obiekt Krytej Pływalni. Kręgielnia znajduje się w jednym kompleksie obiektów przy ul. Zamkowej 4.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście dla osób niepełnosprawnych może odbywać się głównym wejściem do kręgielni.

Komunikacja pozioma

W budynku znajdują się schodki mogące sprawiać problemy osobom z niepełnosprawnośćiami.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby mogą skorzystać z toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami znajdujących się w budynku Krytej Pływalni H2Ostróg, która znajduje się w jednym kompleksie obiektów przy ul. Zamkowej 4. W budynku znajdują się toalety lecz nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Dostępność architektoniczna. Korty tenisowe w Raciborzu, ul. Zamkowa 4

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem Krytej Pływalni H2Ostróg są 4 miejsca parkingowe (szersze niż standardowe) wybrukowane kostką, pomalowane na niebiesko z białymi oznaczeniami znajdujące się przy głównym wejściu na obiekt Krytej Pływalni. Korty tenisowe znajdują się w jednym kompleksie obiektów przy ul. Zamkowej 4 obok Krytej Pływalni H2Ostróg.

Dostępność wejścia do budynku

Do każdego kortu prowadzą schodki

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami.

Klienci mogą skorzystać z toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami znajdujących się w budynku Krytej Pływalni H2Ostróg, która znajduje się tuż obok kortów.

 

Dostępność architektoniczna. Lodowisko w Raciborzu, ul. Zamkowa 4

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem Krytej Pływalni H2Ostróg są 4 miejsca parkingowe (szersze niż standardowe) wybrukowane kostką, pomalowane na niebiesko z białymi oznaczeniami znajdujące się przy głównym wejściu na obiekt Krytej Pływalni. Lodowisko znajduje się w jednym kompleksie obiektów przy ul. Zamkowej 4.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście dla osób niepełnosprawnych może odbywać się głównym wejściem istnieje minimalny stopień (schodek).

Komunikacja pozioma

Przebieralnia w budynku jest bezkolizyjna, ma czytelny i intuicyjny układ.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby mogą skorzystać z toalet przystosowanych dla osób z nepełnosprawnośćiami znajdujących się w budynku Krytej Pływalni, która znajduje się w jednym kompleksie obiektów przy ul. Zamkowej 4

 

Dostępność architektoniczna. Hala Widowiskowo - sportowa w Raciborzu, ul. Łąkowa 31

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem Hali Widowiskowo - Sportowej jest 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnychznajdujące się przy bocznym wejściu na halę.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście dla osób niepełnosprawnych może odbywać się wszystkimi wejściami (5 wejść).

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa

Winda dla osób z niepełnosprawnośćiami znajduje się na południowym korytarzu hali, chcąc z niej skorzytać prosimy o to obsługę hali.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami.

Na każdym piętrze znajduje się toaleta oraz szatnia z prysznicami dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

 

Dostępność architektoniczna. Kemping w Raciborzu, ul. Markowicka 1

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem recepcji jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz na terenie kempingu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku recepcji znajduje się toaleta z prysznicami dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
61KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  30‑10‑2019 16:30:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  30‑10‑2019 16:30:04
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2021 14:25:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie