2020


Kontrola 7/2020

Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu

     Przedmiot kontroli: Kontrola jakości wody na krytej pływalni "H2Ostróg" w Raciborzu pod kątem spełnienia wymagań zawartych w  Rozporządzeniu   Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

     Termin kontroli: 29.09.2020r.

 

Kontrola 6/2020

     Podmiot kontrolujący: ISO-LEX Sylwia Kochman - Jastrzębie Zdrój

     Przedmiot kontroli: Audyt z zakresu Krajowych Ram Interoperacyjności

     Termin kontroli: 14.08.2020r., 01.10.2020r.

 

 

Kontrola 5/2020

     Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu

     Przedmiot kontroli: Ocena stanu sanitarnego obiektu - basen ul. Markowicka 1

     Termin kontroli: 14.07.2020r.

Kontrola 4/2020

     Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu

     Przedmiot kontroli: Kontrola jakości wody w basenie zgodnie z Rozporządzeniem   Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

     Termin kontroli: 14.07.2020r.

Kontrola 3/2020

     Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu

     Przedmiot kontroli: Ocena stanu sanitarnego obiektu - kemping

     Termin kontroli: 01.07.2020r.

Kontrola 2/2020

     Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Wydział Kontroli Płatników Składek w Rybniku

     Przedmiot kontroli:

    1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych  składek, do których pobierania    zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

    2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych  świadczeń  oraz dokonywanie rozliczeń z    tego tytułu.

    3. Prawidłowości terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

    4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

     Termin kontroli: 17.01.2020r. - 17.02.2020r.

Kontrola 1/2020

     Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

     Przedmiot kontroli: Sprawdzenie spełnienia wymagań, co do obiektu, wyposażenia, oraz zakresu             

     świadczonych usług dla obiektu hotelarskiego rodzaju Camping kategorii ** (dwie gwiazdki)

     Termin kontroli: 05.02.2020r.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Magdalena Magdziarz
email: fin2@osirraciborz.pl
, w dniu:  13‑02‑2020 07:24:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Renata Dunkel tel.:324153717 fax: 324153717 , w dniu:  13‑02‑2020 07:24:14
Data ostatniej aktualizacji:
01‑02‑2021 12:20:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie