BIP Strona główna Biuletyn Informacji publicznej www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
Czym jest BIP
O Ośrodku
Władze
Menu przedmiotowe
Menu użytkowe
Strona główna
Redaktorzy bip'u
Rejestr zmian
Mapa serwisu
www.bip.gov.pl
Administracja e-bip
naglowek
Czym jest BIP
drzewkodrzewko Biuletyn Informacji Publicznej
O Ośrodku
drzewkodrzewko dane teleadresowe
drzewkodrzewko obiekty
drzewkodrzewko godziny pracy
drzewkodrzewko cenniki
drzewkodrzewko Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
drzewkodrzewko RODO
Władze
drzewkodrzewko dyrekcja
drzewkodrzewko zadania Dyrektora
drzewkodrzewko statut
Menu przedmiotowe
drzewkodrzewko majątek
  drzewkodrzewkodrzewko informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2005
  drzewkodrzewkodrzewko informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2004
  drzewkodrzewkodrzewko informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2007
  drzewkodrzewkodrzewko informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2006
  drzewkodrzewkodrzewko informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2008
  drzewkodrzewkodrzewko informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2009
  drzewkodrzewkodrzewko Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2010
  drzewkodrzewkodrzewko Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2011
  drzewkodrzewkodrzewko  Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2012
  drzewkodrzewkodrzewko  Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2014
  drzewkodrzewkodrzewko  Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2013
  drzewkodrzewkodrzewko Mienie w ujęciu finansowym na dzień 31.12.2013
  drzewkodrzewkodrzewko Mienie w ujęciu finansowym na dzień 31.12.2012
  drzewkodrzewkodrzewko Mienie w ujęciu finansowym na dzień 31.12.2014
  drzewkodrzewkodrzewko  Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2015
  drzewkodrzewkodrzewko Mienie w ujęciu finansowym na dzień 31.12.2015
  drzewkodrzewkodrzewko  Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2016
  drzewkodrzewkodrzewko Mienie w ujęciu finansowym na dzień 31.12.2016
  drzewkodrzewkodrzewko Mienie w ujęciu finansowym na dzień 31.12.2017
  drzewkodrzewkodrzewko  Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2017
  drzewkodrzewkodrzewko Mienie w ujęciu finansowym na dzień 31.12.2018rok
  drzewkodrzewkodrzewko Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 rok
drzewkodrzewko budżet
  drzewkodrzewkodrzewko rok 2005
    drzewkodrzewkodrzewko sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2005
    drzewkodrzewkodrzewko bilans zakladu budżetowego na dzień 31.12.2005
    drzewkodrzewkodrzewko sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakadów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2005
    drzewkodrzewkodrzewko rok 2004
      drzewkodrzewkodrzewko bilans zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2004
      drzewkodrzewkodrzewko rok 2007
        drzewkodrzewkodrzewko Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych na dzień 30.06.2007 RB-30
        drzewkodrzewkodrzewko Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2007 Rb-30
        drzewkodrzewkodrzewko Bilans zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2007 r.
        drzewkodrzewkodrzewko Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2007 r.
        drzewkodrzewkodrzewko Zestawienie zmian funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2007 r.
        drzewkodrzewkodrzewko rok 2006
          drzewkodrzewkodrzewko Bilans zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2006r.
          drzewkodrzewkodrzewko Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2006r.
          drzewkodrzewkodrzewko Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2006r.
          drzewkodrzewkodrzewko Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2006r.
          drzewkodrzewkodrzewko Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za rok 2006 - Rb-30
          drzewkodrzewkodrzewko rok 2008
          drzewkodrzewkodrzewko rok 2009
          drzewkodrzewkodrzewko rok 2010
          drzewkodrzewkodrzewko rok 2011
          drzewkodrzewkodrzewko rok 2012
          drzewkodrzewkodrzewko rok 2013
          drzewkodrzewkodrzewko rok 2014
          drzewkodrzewkodrzewko rok 2015
          drzewkodrzewkodrzewko rok 2016
          drzewkodrzewkodrzewko rok 2017
          drzewkodrzewkodrzewko rok 2018
drzewkodrzewko regulaminy
  drzewkodrzewkodrzewko Regulamin Organizacyjny OSiR
  drzewkodrzewkodrzewko Regulamin Stadionu OSiR
  drzewkodrzewkodrzewko Regulamin karnetów H2Ostróg - poprzedni
  drzewkodrzewkodrzewko Regulamin obiektu przy ul. Markowickiej 1 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu
  drzewkodrzewkodrzewko Regulamin korzystania z wiaty rowerowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Markowickiej 1 w Raciborzu
  drzewkodrzewkodrzewko REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYSTANI WODNEJ ZE SCENĄ W PARKU ZAMKOWYM W RACIBORZU
  drzewkodrzewkodrzewko Regulamin karnetów H2Ostróg od 14.11.2014
  drzewkodrzewkodrzewko Regulamin "Arena Rafako"
  drzewkodrzewkodrzewko Regulamin Kręgielni
  drzewkodrzewkodrzewko Regulamin H2Ostróg
drzewkodrzewko przetargi
  drzewkodrzewkodrzewko 
  drzewkodrzewkodrzewko Ogłoszenie przetargu dotyczącego nadzoru inwestorskiego nad budową krytej pływalni w Raciborzu (nr sprawy ZP/01/12)
drzewkodrzewko praca - wolne stanowiska
  drzewkodrzewkodrzewko Wolne stanowiska
    drzewkodrzewkodrzewko Nabór na stanowisko urzędnicze - Księgowy - zakończony
    drzewkodrzewkodrzewko Nabór na Trenera koordynatora Szkółek Piłkarskich OSiR - zakończony
    drzewkodrzewkodrzewko Nabór na stanowisko urzędnicze ds. imprez- zakończony
    drzewkodrzewkodrzewko Nabór na stanowisko urzędnicze ds. imprez - anulowano
    drzewkodrzewkodrzewko Nabór na stanowisko urzędnicze ds. imprez - zakończone
      drzewkodrzewkodrzewko Lista kandydatów spełniajacych wymgania formalne - nabór na stanowisko referenta ds. imprez
      drzewkodrzewkodrzewko Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. imprez
      drzewkodrzewkodrzewko Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. sportu i organizacji imprez rekreacyjno-sportowych - zakończone
        drzewkodrzewkodrzewko Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - nabór na stanowisko inspektora ds.sportu i organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych
        drzewkodrzewkodrzewko Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. sportu i organizacji imprez rekreacyjno - sportowych.
        drzewkodrzewkodrzewko Nabór na stanowisko urzędnicze ds. kadr - zakończono
          drzewkodrzewkodrzewko 
          drzewkodrzewkodrzewko Nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - zakończony
            drzewkodrzewkodrzewko Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu
            drzewkodrzewkodrzewko Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy - zakończono
              drzewkodrzewkodrzewko Informacja o wynikach naboru - księgowy
              drzewkodrzewkodrzewko Nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor ds. sportu i organizacji imprez rekreacyjno-sportowych- nabór zakończono
                drzewkodrzewkodrzewko Informacja o wynikach naboru
                drzewkodrzewkodrzewko Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-księgowy-nabór zakończono
                  drzewkodrzewkodrzewko Informacja o wynikach naboru - księgowy
                  drzewkodrzewkodrzewko Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-inspektor ds. płac-nabór zakończono
                    drzewkodrzewkodrzewko Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. płac
                    drzewkodrzewkodrzewko Nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - do 03.04.2019 r.
drzewkodrzewko akty prawne
drzewkodrzewko Ogłoszenia
  drzewkodrzewkodrzewko BIEŻĄCE INFORMACJE NA STRONIE www.osir-raciborz.pl
drzewkodrzewko Kontrole
  drzewkodrzewkodrzewko -2009
  drzewkodrzewkodrzewko -2010
  drzewkodrzewkodrzewko -2011
  drzewkodrzewkodrzewko -2008
  drzewkodrzewkodrzewko -2012
  drzewkodrzewkodrzewko 2013
  drzewkodrzewkodrzewko 2014
  drzewkodrzewkodrzewko 2015
  drzewkodrzewkodrzewko 2016
  drzewkodrzewkodrzewko 2017
  drzewkodrzewkodrzewko Rok 2018
  drzewkodrzewkodrzewko ROK 2019
Menu użytkowe
drzewkodrzewko Instrukcja obsługi
Redaktorzy bip'u
Rejestr zmian
Mapa serwisu
strony www, sklepy internetowe, Rybnik dol_dlugiSkocz do góry