BIP Strona główna Biuletyn Informacji publicznej www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
Czym jest BIP
O Ośrodku
Władze
Menu przedmiotowe
Menu użytkowe
Strona główna
Redaktorzy bip'u
Rejestr zmian
Mapa serwisu
www.bip.gov.pl
Administracja e-bip
naglowek
zadania Dyrektora

 

1.  Ośrodkiem kieruje Dyrektor.                


2.      Do zadań Dyrektora należy w szczególności:


 1)         gospodarowanie mieniem Ośrodka w granicach zwykłego zarządu, związanych

z prowadzeniem zakładu w zakresie jego zadań statutowych,


2)         dysponowanie i rozliczanie się ze środków finansowych pochodzących z budżetu, 

innych źródeł oraz dochodów własnych, do wysokości określonej budżetem jednostki na dany rok z zachowaniem celowości i gospodarności,                                      


3)                 ochrony powierzonego mienia przed kradzieżą zniszczeniem czy pożarem,          


4)                 prowadzenie zgodnie z przepisami finansowymi rozliczeń majątkowych w tym inwentaryzacji planowych i zdawczo-odbiorczych,


5)                  odpowiedzialność za merytoryczną działalność kierowanej jednostki,             


6)                  wykonywanie zadań Szefa OC Ośrodka,


7)         reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,


8)                 składanie oświadczeń woli w imieniu Ośrodka,


9)                 kierowanie Ośrodkiem poprzez wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych,     


10)             wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników           

Ośrodka,


11)             kierowanie Ośrodkiem przy pomocy Głównego Księgowego i Kierowników komórek organizacyjnych Ośrodka,


12)             zatwierdzanie zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla pracowników Ośrodka,                                                                                                                                  


13)             nadzorowanie nad całością kontroli przeprowadzanych w Ośrodku.     


14)              zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ośrodka,


15)              nadzorowanie nad właściwym i terminowym załatwianiem przez Ośrodek skarg                

i wniosków.


3. Dyrektor, na czas swojej nieobecności przekazuje przysługujące mu uprawnienia zgodnie ze statutem.

Data dodania: 25-09-2008 14:08:36
Autor: Krystyna Koczwara, tel: 032/ 415-46-26;, fax: 032/ 415-48-09, [email protected]
Publikujący: Krystyna Koczwara, tel: 032/ 415-46-26;, fax: 032/ 415-48-09, [email protected]
Modyfikujący: Justyna Bonk-Mozgawa, tel: 324154626, fax: 324153717,
Ostatnia modyfikacja: 07-02-2012 11:35:28
Odwiedzin: 3670

Drukuj tekst

Wyślij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?

strony www, sklepy internetowe, Rybnik dol_dlugiSkocz do góry