Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu

Statut OSiR

Załączniki

Uchwała Nr XXXV/489/2013 z dnia 18.12.2013 wraz z załącznikiem w sprawie nadania Statutu OSiR

Uchwała Nr XXV/351/2017 z dnia 25.01.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/489/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 18.12.2013 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Raciborzu

Uchwała Nr XXIX/416/2017 z dnia 31.05.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/489/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 18.12.2013 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Raciborzu

Uchwała Nr VIII/118/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 26.06.2019 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Raciborzu

Uchwała Nr IX/138/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Raciborzu