Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu

przetargi

Dokumenty powiązane

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - Najem powierzchni użytkowej w Krytej Pływalni H2Ostróg zlokalizoanej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 z przeznaczeniem na małą gastronomię - KO/06/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/02/17

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPOCYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/02/17

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/02/17

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPOCYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/02/17

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/02/17

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnych boisk do siatkówki plażowej przy ul. Zamkowej w Raciborzu - MZP/04/2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - na realizację zamówienia publicznego poniżej równowartości 30 000 euro pn.: "Zagospodarowanie terenu terenu rekreacyjnych boisk do siatkówki plażowej przy ul. Zamkowej w Raciborzu" - MZP/04/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnych boisk do siatkówki plażowej przy ul. Zamkowej w Raciborzu - ZP/01/17

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnych boisk do siatkówki plażowej przy ul. Zamkowej w Raciborzu - ZP/01/17

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - Najem powierzchni użytkowej w Krytej Pływalni H2Ostróg zlokalizoanej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 z przeznaczeniem na zajęcia fitness - KO/05/2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - Najem powierzchni użytkowej w Krytej Pływalni H2Ostróg zlokalizoanej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 z przeznaczeniem na zajęcia fitness - KO/04/2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - Najem powierzchni użytkowej w Krytej Pływalni H2Ostróg zlokalizoanej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 z przeznaczeniem na małą gastronomię - KO/03/2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - Najem powierzchni użytkowej w Krytej Pływalni H2Ostróg zlokalizoanej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 z przeznaczeniem na gabinet masażu - KO/02/2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - Najem powierzchni użytkowej w Krytej Pływalni H2Ostróg zlokalizoanej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 z przeznaczeniem na sklep z artykułami sportowymi. KO/01/2017

Ogłoszenie o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 20 lat nieruchomośći skladającej się z części działki zabudowanej budynkiem użytkowym byłego Domu Sportowca położonej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4

Informacja o wyniku pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 20 lat nieruchomośći skladającej się z części działki zabudowanej budynkiem użytkowym byłego Domu Sportowca położonej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro pn: "Remont budynku magazynu kajaków i WC Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu" - MZP/03/2016

Zaproszenie do negocjacji na wyłączność obsługi w zakresie gastronomii lekkiej, ciężkiej, i rekreacji podczas II Rafako Półmaratonu Racibórz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zadania pn."Zagospodarowanie terenu kempingu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborz - droga dojazdowa do domków kempingowych z miejscami parkingowymi wraz z infrastrukturą - ZP/01/16

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Zagospodarowanie terenu kempingu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborz - droga dojazdowa do domków kempingowych z miejscami parkingowymi wraz z infrastrukturą - ZP/01/16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zagospodarowanie terenu kempingu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborz - droga dojazdowa do domków kempingowych z miejscami parkingowymi wraz z infrastrukturą - ZP/01/16

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na najem powierzchni użytkowych w obiekcie Krytej Pływalni H2Ostróg zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - KO/01/2016

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW - Ogłoszenie o konkursie ofert na najem powierzchni użytkowych w obiekcie Krytej Pływalni H2Ostróg zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - KO/01/2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro pn.: "Usługi dowozu dzieci do Krtej Pływalni H2Ostróg w Raciborzu" - MZP/10/2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zadania publicznego poniżej równowartości 30 000 euro pn:"Usługi dowozu dzieci do Krytej Pływalni H2Ostróg w Raciborzu" - MZP/10/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wymiana pokrycia dachowego na domkach kempingowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/02/15

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Wymiana pokrycia dachowego na domkach kempingowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborz - ZP/02/15

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - "Wymiana pokrycia dachowego na domkach kempingowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu" - ZP/02/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania publicznego poniżej równowartości 30 000 euro pn:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zadania publicznego poniżej równowartości 30 000 euro pn:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Remont domków kempingowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborz - ZP/01/15

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Remont domków kempingowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborz - ZP/01/15

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Remont domków kempingowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/01/15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - remont domków kempingowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/01/15

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zadania publicznego poniżej równowartości 30 000 euro pn: "Usługi dowozu dzieci do Krytej Pływalni H2Ostróg w Raciborzu" - MZP/01/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania publicznego poniżej równowartości 30 000 euro pn: "Usługi dowozu dzieci do Krytej Pływalni H2Ostróg w Raciborzu" - MZP/01/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania publicznego poniżej równowartości 30 000 euro pn: "Usługi dowozu dzieci do Krytej Pływalni H2Ostróg w Raciborzu" MZP/15/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - ZP/05/14

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPOCYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - ZP/05/14

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAJMÓWIENIA - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - ZP/05/14

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - ZP/05/14

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiajacego - ZP/05/14

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Racibórz pozostającej w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - Dom Sportowca - KO/03/2014

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na oddanie w dzirżawę nieruchomości stanowiacej własność Gminy Miasta Racibórz pozostajacej w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - "Dom Sportowca" - KO/02/2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa chemii basenowej na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/04/14

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - "Dostawa chemii basenowej na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu" - ZP/04/14

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - "Dostawa chemii basenowej na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacjiw w Raciborzu" - ZP/04/14

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - "Dostawa chemii basenowej na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu" - ZP/04/14

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - "Dosta3wa chemii basenowej na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu" - ZP/04/14

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - "Dostawa chemii basenowej na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu" - ZP/04/14

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOWTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - "Dostawa chemii basenowej na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu" - ZP/04/14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Dostawa chemii basenowej na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu" - ZP/04/14

Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowe sprzatanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Krytej Pływalni w Raciborzu - ZP/03/14

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizacje zam. publ. pon. równowartości 14000euro-"Dostawa sprzętu ratowniczego,pomocniczego oraz do udzielania pomocy w zjeżdżalniach rurowych na potrzeby Krytej Pływalni w Raciborzu przy ul.Zamkowej4-MZP/05/2014

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA-" Dostawa sprzętu ratowniczego, pomocniczego oraz sprzętu do udzielania pomocy w zjeżdzalniach rurowych na potrzeby Krytej Pływalni w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4" - MZP/05/2014

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - "Kompleksowe sprzatanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Krytej Pływalni w Raciborzu" - ZP/03/14

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "Kompleksowe sprzatanie pomieszczeń i utzrymanie czystości w obiekcie Krytej Pływalni w Raciborzu" - ZP/03/14

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA "Kompleksowe sprzatanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiekcie Krytej Pływalni w raciborzu" - ZP/03/14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzetu sportowego oraz atrakcji wodnych na potrzeby Krytej Pływalni w Raciborzu - ZP/02/14

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -"Dostawa sprzętu sportowego oraz atrakcji wodnych na potrzeby Krytej Pływalni w Raciborzu" - ZP/02/14

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - "Dostawa sprzetu sportowego oraz atrakcji wodnych na potrzeby Krytej Pływalni w Raciborzu" - ZP/02/14

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"-ZP/01/14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiajacego - ZP/01/14

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiajacego - ZP/01/14 - (Pytania 1-17)

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiajacego - ZP/01/14

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - ZP.01.14 - (Pyt. 1-7)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - ZP.01.14 - (Pyt. 1-36)

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (cz.2) - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiajacego - ZP/01/14

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - ZP/01/14

Dostawa i montaż mebli do Hali Sportwej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu. ZP/01/10

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - Dostawa i montaż mebli do Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/01/10

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Dostawa i montaż mebli do Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/01/10

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dostawa sprzętu sportowego oraz wyposażenia Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/03/10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa sprzętu sportowego oraz wyposażenia Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/03/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa sprzętu sportowego oraz wyposażenia Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/03/10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa sprzętu fitness na wyposażenie Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/04/10

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dostawa sprzętu fitness na wyposażenie Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/04/10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa sprzętu fitness na wyposażenie Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/04/10

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa sprzętu fitness na wyposażenie Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/04/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa sprzętu fitness na wyposażenie Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/04/10

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM - Dzierżawa czterech kortów tenisowych oraz budynku kortowego usytuowanych obok stadionu bocznego przynależącego do Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Zamkowej 4 w Raciborzu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - Dzierżawa czterech kortów tenisowych oraz budynku kortowego usytuowanych obok stadionu bocznego przynależącego do Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Zamkowej 4 w Raciborzu

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO - BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI PRZY UL. ZAMKOWEJ W RACIBORZU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu w okresie 01.10.2011r - 30.09.2013r. - ZP/02/11

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu w okresie 01.10.2011r. - 30.09.2013r. - ZP/02/11

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, cz. 2 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu w okresie 01.10.2011r. - 30.09.2013r. - ZP/02/11

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, cz. 3 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu w okresie 01.10.2011r. - 30.09.2013r. - ZP/02/11

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu w okresie 01.10.2011 - 30.09.2013 - ZP/02/11

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu w okresie 01.10.2011r. - 30.09.2013r. - ZP/02/11

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowego - budowa krytej pływalni przy ul. Zamkowej w Raciborzu - ZP/01/11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa mięsa, produktów wędliniarskich oraz nabiału i produktów mleczarskich na potrzeby Obozu dla dzieci i młodzieży w Pleśnej gmina Będzino - ZP/02/12

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa mięsa, produktów wędliniarskich oraz nabiału i produktów mleczarskich na potrzeby Obozu dla dzieci i młodzieży w Pleśnej gmina Będzino - ZP/02/12

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa mięsa, produktów wędliniarskich oraz nabiału i produktów mleczarskich na potrzeby Obozu dla dzieci i młodzieży w Pleśnej gmina Będzino - ZP/02/12

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Obsługa prawna dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w raciborzu ul. Zamkowa 4 - MZP/06/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa oraz montaż dwóch profesjonalnych bieżni na wyposażenie sali fitness w hali sportowej

ODPOWIEDŹ NR 1 NA PYTANIA DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY - Dostawa oraz montaż dwóch profesjonalnych bieżni na wyposażenie sali fitness w hali sportowej

DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO ORAZ WYPOSAŻENIA HALI SPORTOWEJ OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W RACIBORZU - ZP/03/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa i montaż wyposażenia siłowni do Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/02/10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa i montaż mebli do Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/01/10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa i montaż wyposażenia siłowni do Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/02/10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa i montaż mebli do Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/01/10

DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA SIŁOWNI DO HALI SPORTOWEJ OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W RACIBORZU - ZP/02/10

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dostawa i montaż mebli do Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/01/10

ODPOWEDŹ NA PYTANIA DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY - Obsługa prawna dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu, ul. Zamkowa 4 - MZP/06/2013

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Opracowanie audytu bezpieczeństwa dla wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - Krytej Pływalni w Raciborzu, ul. Zamkowa 4 - MZP/05/2013

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO ZAPROSZENIA DO ZŁOZENIA OFERTY - Obsługa prawna dla Ośrodka Sportu i rekreacji w raciborzu ul. Zamkowa 4. MZP/06/2013.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Obsługa prawna dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu ul. Zamkowa 4 - MZP/06/2013

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Najem powierzchni użytkowych w obiekcie Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowego - Krytej Pływalni zlokalizowanej w Raciborzu ul. Zamkowa 4 - z przeznaczeniem na gabinet masażu.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na realizację zamówienia publicznego poniżej równowartości kwoty 14000 euro - Opracowanie audytu bezpieczeństwa dla Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowego - krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu ul. Zamkowa 4 - MZP/05/2013.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - Najem powierzchni uzytkowej w obiekcie Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowego - krytej pływalni zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - z przeznaczeniem na gabinet masażu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Najem powierzchni użytkowych w budynku Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowego - krytej pływalni zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - z przeznaczeniem na gabinet masażu

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - najem powierzchni użytkowych z przeznaczeniem na małą gastronomię w obiekcie Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowego - krytej pływalni zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - Najem powierzchni użytkowej w budynku Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowego - krytej pływali zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - z przeznaczeniem na gabinet masażu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - ZP/03/13

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - Najem powierzchni użytkowej w budynku Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowego - krytej pływali zlokalizowanej w Racibvorzu przy ul. Zamkowej 4

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - ZP/03/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - ZP/03/13

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - ZP/02/13

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na najem powierzchni użytkowych w obiekcie Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowego-krytej pływalni zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozszerzenie infrastruktury sportowej i współpracy w polsko - czeskim pograniczu - ZP/02/13

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - Najem powierzchni użytkowych w obiekcie Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowego - kryta pływalnia zlokalizowana w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - ZP/01/13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - ZP/01/13

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - ZP/01/13

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - ZP/01/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego - ZP/01/13

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Najem powierzchni użytkowych w obiekcie Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowego -krytej pływalni zlokalizowanej w Raciborzu przy ul.Zamkowej 4

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-Najem powierzchni użytkowych w obiekcie Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowego -krytej pływalni zlokalizowanej w Raciborzu przy ul.Zamkowej 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Dostawa bonów towarowych dla pracowników, emerytów i rencistów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - MZP/10/2012

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Dostawa bonów towarowych dla pracowników, emerytów i rencistów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - MZP/10/2012

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na sklep z artukułami sportowymi w obiekcie wielofunkcyjnego ośrodka sportowego - Krytej pływalni w Raciborzu ul. Zamkowa 4. KO.01.2014

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - Najem powierzchni użytkowej w obiekcie Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowego - Krytej Pływalni zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - z przeznaczeniem na sklep z artykułami sportowymi.KO/01/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie płyty betonowej pod skate park na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - ZP/02/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Wykonanie płyty betonowej pod skate park na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - ZP/02/09

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ - ZP/02/09 - Wykonanie płyty betonowej pod skate park na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wykonanie płyty betonowej pod skate park na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - ZP/02/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wykonanie płyty betonowej pod skate park na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborz przy ul. Zamkowej 4 - ZP/02/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa i montaż elementów wyposażenia skate parku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - ZP/03/09

SPECYFIFACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dostawa i montaż elementów wyposażenia skate parku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - ZP/03/09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa i montaż elementów wyposażenia skate parku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - ZP/03/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostwa i montaż elementów wyposażenia skate parku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - ZP/03/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji gazu na potrzeby Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33 - ZP/04/09

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Wykonanie płyty betonowej pod skate park na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - ZP/01/09

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/01/09

POPRAWIENIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W TREŚCI SIWZ- ZP/01/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie płyty betonowej pod skate park na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - ZP/01/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Wykonanie płyty betonowej pod skate park na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - ZP/01/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wykonanie dokumentacji projektowej i montaż oraz dostawa hali namiotowej do przykrycia kortów tenisowych na terenie OSiR, ul. Zamkowa 4 w Raciborzu - ZP/05/08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie dokumentacji projektowej i montaż oraz dostawa hali namiotowej do przykrycia kortów tenisowych na terenie OSiR przy ul. Zamkowej 4 w Raciborzu - ZP/05/08

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wykonanie dokumentacji projektowej i montaż oraz dostawa hali namiotowej do przykrycia kortów tenisowych na terenie OSiR przy ul. Zamkowej 4 w Raciborzu - ZP/05/08

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - ZP/04/08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie dokumentacji projektowej i montaż oraz dostawa hali namiotowej do przyktycia kortów tenisowych na terenie OSiR przy ul. Zamkowej 4 w raciborzu ZP/04/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa produktów wędliniarskich i mięsa na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu (ZP/01/08)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa i montaż zjeżdżalni wodnej na basenie miejskim w Raciborzu przy ul. Markowickiej 1 - ZP/02/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa produktów wędliniarskich i mięsa na potrzeby Obozu dla dzieci i młodzieży w Pleśnej Gmina Będzino - ZP/03/08

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - najem powierzchni uzytkowych w obiekcie Krytej Pływalni H2Ostróg zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - KO/01/2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -."Zagospodarowanie terenu kempingu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborz - droga dojazdowa do domków kempingowych z miejscami parkingowymi wraz z infrastrukturą" - ZP/01/16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na realizację zadania pn.: "Remont budynku magazynu kajaków i WC Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu" - MZP/03/2016

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Najem powierzchni użytkowej w Krytej Pływalni H2Ostróg zlokalizoanej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 z przeznaczeniem na sklep z artykułami sportowymi. KO/01/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Najem powierzchni użytkowej w Krytej Pływalni H2Ostróg zlokalizoanej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 z przeznaczeniem na gabinet masażu - KO/02/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Najem powierzchni użytkowej w Krytej Pływalni H2Ostróg zlokalizoanej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 z przeznaczeniem na małą gastronomię - KO/03/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Najem powierzchni użytkowej w Krytej Pływalni H2Ostróg zlokalizoanej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 z przeznaczeniem na zajęcia fitness - KO/04/2017

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Najem powierzchni użytkowej w Krytej Pływalni H2Ostróg zlokalizoanej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 z przeznaczeniem na zajęcia fitness - KO/05/2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnych boisk do siatkówki plażowej przy ul. Zamkowej w Raciborzu - ZP/01/17

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/02/17

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT - Najem powierzchni użytkowej w Krytej Pływalni H2Ostróg zlokalizoanej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 z przeznaczeniem na małą gastronomię - KO/06/2017

Ogłoszenie przetargu dotyczącego nadzoru inwestorskiego nad budową krytej pływalni w Raciborzu (nr sprawy ZP/01/12)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Racibórz pozostającej w posiadaniu OSiR w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - "Dom Sportowca" - KO/02/2014

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Racibórz pozostającej w posiadaniu OSiR w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - "Dom Sportowca" - KO/03/2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiajacego - ZP/05/14

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Usługi dowozu dzieci do Krytej Pływalni H2Ostróg w Raciborzu" - MZP/15/2014

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - "Remont domków kempingowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu" - ZP/01/15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Remont domków kempingowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu - ZP/01/15

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - "Wymiana pokrycia dachowego na domkach kempingowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu" - ZP/02/15