Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu

majątek

Dokumenty powiązane

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2017

Mienie w ujęciu finansowym na dzień 31.12.2016

Mienie w ujęciu finansowym na dzień 31.12.2015

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2015

Mienie w ujęciu finansowym na dzień 31.12.2013

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2013

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2014

Mienie w ujęciu finansowym na dzień 31.12.2012

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2012

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2011

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2010

informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2009

informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2005

informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2004

informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2007

informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2006

informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2008

Mienie w ujęciu finansowym na dzień 31.12.2014

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2016

Mienie w ujęciu finansowym na dzień 31.12.2017

Mienie w ujęciu finansowym na dzień 31.12.2018rok