Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu

cenniki

Załączniki

Zarządzenie nr 2082/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1823/2018 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń uzyteczności publicznej będących w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu

Zarządzenie nr 53/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1823/2018 w spraawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu.

Zarzązenie 1823/2018 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu

Zarządzenie nr 410/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1823/2018 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń uzyteczności publicznej będących w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu